เกมส์ปลูกมันฝรั่งสุดหรรษา Sue Potato

เกมส์ปลูกมันฝรั่งสุดหรรษา Sue Potato

เกมส์ปลูกมันฝรั่งสุดหรรษา Sue Potato ในเกมนี้เราก็จะมาสนุกกับการปลูกพืชผักสวนครัวสุดหรรษา โดยพืชที่เราจะมาปลูกในเกมนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนั่นเอง ซึ่งเราก็จะมีฟาร์มของเราอยู่ เราก็ใช้เมาส์ในการเล่น ฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งของพื้นที่เพาะปลูก ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นเครื่องจักรในการผลิตมันฝรั่ง เราก็ใช้เมาส์คลิกที่บัวรดน้ำแล้วก็นำไปรดบนต้นมันฝรั่ง เพื่อให้ค่อยๆเจริญเติบโตงอกงามจนไห้ผลผลิตออกมา เราก็นำผลผลิตนั้นไปปลูกเพิ่มเติมหรือว่าจะนำไปใส่ในเครื่องจักรก็ได้ ซึ่งเราก็จะต้องทำรายการอาหารตามที่เกมได้บอกไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะ

มีผู้เล่นทั้งหมด : 1,098 คน