เกมส์ปลาวาฬเพชรฆาต Moby Dick

เกมส์ปลาวาฬเพชรฆาต Moby Dick

เกมส์ปลาวาฬเพชรฆาต Moby Dick เกมนี้เราก็จะมาเป็นปลาวาฬเพชฌฆาตที่จะต้องว่ายน้ำไปกินสัตว์ทะเลและก็กินคนที่พายเรือไปมา การเล่นนั้นเราก็ใช้เมาส์เลื่อนไปมาเพื่อบังคับทิศทางของปลาวาฬเพชฌฆาตให้ว่ายไปตามทิศทางที่เราต้องการ สามารถคลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อเพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำ โดยเราจะต้องสังเกตแถบด้านบนให้ดีด้วยว่าพลังชีวิตของเราเหลือเท่าไหร่ และมันก็จะต้องการอากาศในการหายใจด้วย โดยเราก็จะต้องว่ายน้ำขึ้นไปสูดอากาศ และนอกจากนี้ก็ยังมีแถบพลังความหิวด้วย ซึ่งเราจะแก้ตรงนี้ด้วยการว่ายน้ำไปกินสัตว์น้ำและกินคน โดยเราก็จะต้องระมัดระวังการโจมตีของพวกคนด้วย เพราะพวกมันจะมาโจมตีเรา ให้เรารีบจัดการชิงกินคนเสียก่อน

มีผู้เล่นทั้งหมด : 2,668 คน