เกมส์ชิงช้าสวรรค์ Wheel of Fun

เกมส์ชิงช้าสวรรค์ Wheel of Fun

เกมส์ชิงช้าสวรรค์ Wheel of Fun เกมส์นี้เราก็มาเปิดบริการสวนสนุกในส่วนของชิงช้าสวรรค์ให้เหล่าสัตว์ตัวน้อยได้เล่นสนุกกัน โดยจะมีชิงช้าสวรรค์เปล่าๆมาให้เรา แล้วเราก็คลิกที่สัตว์ค้างไว้แล้วลากไปใส่ในชิงช้าสวรรค์ จากนั้นเราก็คลิกที่ชิงช้าสวรรค์ค้างไว้ แล้วลากหมุนเป็นวงกลม เพื่อหมุนชิงช้าสวรรค์ให้กับเหล่าสัตว์มีความสุข เมื่อพวกมันมีความสุข มันก็จะแสดงหน้ายิ้มออกมา แล้วเราก็ลากลงมาในจุดที่กำหนดให้เรียบร้อยเพื่อเก็บคะแนน ซึ่งเราก็จะต้องทำคะแนนให้ถึงระดับที่กำหนดเพื่อผ่านไปยังระดับต่อไป

มีผู้เล่นทั้งหมด : 6,034 คน